Veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatók a fizetési moratóriummal kapcsolatban

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2022. december 31. napjáig tartó fizetési moratóriummal kapcsolatos szabályok az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvényben, illetve az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben kerültek megállapításra. A jogszabályokban meghatározott fizetési moratórium nem vonatkozik a már megszűnt szerződésből eredő, lejárt tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségekre, így annak hatálya nem terjed ki a követeléskezelési tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozásokra, vagyis az MKK Zrt.-re sem.

Az MKK Zrt. a kialakult nehéz társadalmi és gazdasági helyzetre tekintettel továbbra is elkötelezett az iránt, hogy az Ügyfeleivel együttműködjön a helyzet megoldásában, és elsődlegesen megállapodásra törekszik a tartozások rendezésére vonatkozóan.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra is, hogy ha fizetési haladékot igényelnének, akkor előtte mérlegeljék azt, hogy az átmeneti időszakban a tartozásuk összege nem csökken, így előfordulhat, hogy a fizetési haladékot követően a tartozás rendezése nagyobb terhet jelent majd az Önök számra, mintha ezen időszakban is folyamatosan teljesítettek volna az eredeti törlesztési ütemezés szerint.

Emiatt javasoljuk Ügyfeleink számára, hogy amennyiben fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és anyagi lehetőségük engedi, továbbra is törlesszék tartozásaikat, és a megkötött megállapodásban foglaltakat továbbra is teljesítsék. Amennyiben jelenlegi anyagi helyzetük miatt alacsonyabb törlesztőrészletet tudnak vállalni, kérjük, hogy azt is mielőbb jelezzék Társaságunk felé telefonon, email-ben, vagy postai úton.

Kérjük továbbá tisztelt Ügyfeleinket, hogy az ügyintézés gyorsítása és a sikeres kapcsolattartás érdekében adják meg ügyintézőink számára telefonos és e-mail-es elérhetőségüket.

Tájékoztatjuk, hogy 2022. június 17-én megjelent a Kormány 216/2022. (VI. 17.) Kormányrendelete a hiteltörlesztési moratórium módosításáról, melyben a hitelmoratóriumra vonatkozó részletszabályok módosultak.

A módosítás alapján az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet értelmében a fizetési moratórium 2022. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül.

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy online formában.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

A 216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a 8/2022. (VI. 20.) MK rendelet alapján az eredetileg 2022. június 30. napjáig tartó hiteltörlesztési moratórium (Moratórium 2) első szakaszát 2022. július 31-ig meghosszabbítja a Kormány.

2022. augusztus 1-jétől azok jogosultak a fizetési moratóriumra, akik:

  • a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2021. október 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően kérelmezték, hogy 2021. november 1-jétől fizetési haladékot kapjanak és
  • a fent nevezett fizetési haladékot 2022. június 18. napját megelőzően igénybevették (vagyis 2022. június hónapban éltek a hitelmoratóriummal)

A fizetési moratóriumra jogosultaknak 2022. július 31-ig nyilatkozniuk kell, hogy 2022. augusztus 1-jétől élni kívánnak a hiteltörlesztési moratóriummal.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem 2022. július 31. napjáig nyújtható be az MKK Zrt. részére (a kérelemnek ezen napig be is kell érkeznie Társaságunkhoz). A kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő, ami azt jelenti, hogy amennyiben a kérelem nem kerül benyújtásra 2022. július 31. napjáig, úgy ezt követően Ön nem vehet részt a fizetési moratóriumban.

A kérelem kizárólag a „Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről" nevű nyomtatvány használatával nyújtható be.

A kérelem benyújtható:

  • személyesen ügyfélszolgálatunkon (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. I. épület 6. emelet [Madarász Irodapark]),
  • postai úton (levelezési cím: MKK Zrt. 1393 Budapest, Pf.: 307.) vagy
  • a moratorium@mkkzrt.hu email címen keresztül online formában.

Társaságunk javasolja, hogy amennyiben fizetési képességükben nem következett be negatív változás, és anyagi lehetőségük engedi, szíveskedjenek tartozásuk törlesztését folytatni, és a fennálló fizetési kötelezettségüket teljesíteni, tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium alatt tartozásuk összege nem csökken és a fizetési moratóriumot követően a tartozás rendezése nagyobb terhet jelenthet majd az Önök számra, mintha ezen időszakban is folyamatosan teljesítették volna az eredeti törlesztési ütemezés szerint.