Gyakran Ismételt Kérdések

Mivel foglalkozunk?

Az MKK Zrt. többnyire bankoktól, telekommunikációs és közüzemi cégektől vásárol fizetési határidőn túli (felmondott, lejárt) követeléseket, elsősorban csomagokban, melyeket a törvényi előírások betartásával, saját kockázatára kezel. Az első fizetési felszólító levél megküldését követően igyekszünk elérni ügyfeleinket és mielőbb megállapodni a tartozás rendezésének feltételeiben, sikertelenség esetén fizetési meghagyás indítását, majd végrehajtási eljárást kezdeményezünk.

Társaságunk követeléskezelési tevékenysége magában foglalja a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól átvett követelések kezelését, az MFB Zrt.-től, ill. az MFB Bankcsoporttól megszerzett egyedi követelések, valamint a Széchenyi Kártya hitelkonstrukció keretében felvett hitelekhez kapcsolódó követelések kezelését és érvényesítését is. Társaságunk az erre vonatkozó felügyeleti engedély birtokában, az MFB Zrt. ügynökeként végez a családi gazdálkodók és a mezőgazdasági kis- középüzemek részére nyújtott hitelek kezelését, nagyobb egyedi követelések monitoringozását, valamint közreműködik az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram, továbbá a Mikrohitel Plusz Program keretében a vállalkozások részére ügynökök útján kihelyezett kedvezményes kamatozású, éven túli beruházási hitelek kezelésében.

Az engedményezés során az eredeti jogosult (az eladó vagy szolgáltató) a felé fennálló tartozást harmadik személyre – ez esetben az MKK Zrt-re ruházza át minden joggal és kötelezettséggel egyetemben. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem az eredeti eladó vagy szolgáltató felé tartozik az ügyfél, hanem az MKK zrt. lesz illetékes a tartozással kapcsolatban. Az MKK Zrt. kaphat megbízást különböző cégektől, amely megbízási szerződéssel jön létre. Ekkor az MKK Zrt. nem válik a követelés tulajdonosává, csak az eredeti számlát kibocsájtó szolgáltatóval történt megállapodás alapján egy bizonyos időszakon belül kezeli a követelést. A tartozást ebben az esetben is az MKK Zrt-nek kell megfizetni, aki természetesen elszámol az eredeti szolgáltató felé.

Amennyiben felszólító levelét az MKK Zrt-től kapta, a tartozás rendezése ügyében már az MKK Zrt. illetékes, így nem tudja rendezni tartozását az eredeti jogosult felé. Befizetéseit kizárólag a Társaságunk felé teheti meg.

Hogyan tudok kapcsolatba lépni az MKK Zrt.-vel?

Adósságrendezéssel kapcsolatos információk

Az ügyiratszám a kiküldött levél jobb felső sarkában található meg azonosító vagy MKK azonosító pontban. Kérjük, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, akár telefonon, akár e-mailben, akár levélben fordul hozzánk minden esetben hivatkozzon az ügyiratszámra.

Postai úton

Felszólító leveleinkhez mellékelünk számlabefizetési megbízást (fehér csekket), melynek segítségével postai úton rendezheti tartozását. Lehetősége van továbbá bármelyik postán ún. belföldi pénzesutalvánnyal (rózsaszínű) – a felszólító levélben szereplő egyedi azonosító adatai megadása mellett – befizetést teljesíteni.


Átutalással

Amennyiben átutalással kíván fizetni, kérjük, hogy a felszólító levélben feltüntetett bankszámlaszámra, az utalás közlemény rovatában – a felszólító levében szereplő egyedi azonosító adatai megadása mellett – teljesítse átutalását.

Ha további információra lenne szüksége az átutaláshoz szükséges számlaszámról vagy a csekkről (csekkpótlás, további csekkigénylés), az egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyintézőjével vagy Telefonos ügyfélszolgálatunkkal.


Személyesen

Amennyiben személyesen, pénztárunkban kívánja rendezni tartozását, kérjük, hogy a felszólító levéllel együtt keresse fel Személyes ügyfélszolgálatunkat. Készpénzes fizetésre a zárást megelőző fél óráig van lehetőség.

Pénztár nyitva tartás::

 • Hétfő, Kedd, Csütörtök 9.00 – 15.30
 • Szerda 9.00 –17.30
 • Péntek 9.00 – 12.30

Tájékoztatjuk, hogy készpénzes fizetésre a zárást megelőző fél óráig van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy pénztárunkban csak készpénzes befizetés lehetséges.

Kérjük, amennyiben a részletfizetési megállapodáshoz további csekk igénye van, azt az esedékességet megelőzően minimum 30 naptári nappal jelezze elérhetőségeink valamelyikén.
Tájékoztatjuk, hogy befizetést teljesíthet továbbá átutalással és személyesen pénztárunkban is.

Személyes adataim kezeléséről tájékozódom

Személyes ügyfélszolgálat - akadálymentesített

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. I. épület 6. emelet [Madarász Irodapark]

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 9.00-16.00
 • Kedd: 9.00-16.00
 • Szerda: 9.00-18.00
 • Csütörtök: 9.00-16.00
 • Péntek: 9.00-13.00

Tájékoztatjuk, hogy a személyes megjelenéskor okmányellenőrzést végzünk, ezért kérjük, hogy hozza magával az alábbi érvényes iratok valamelyikét:

 • személyi igazolvány
 • útlevél
 • kártyaformátumú vezetői engedély

A személyazonosság igazolására egyéb irat, igazolás nem fogadható el. Továbbá kérjük, hogy hozza magával azon rendelkezésre álló dokumentumait, ami az ügyintézés során szükségessé válhat (befizetés bizonylat, felszólító levél, kérelem stb.).

Értesítő levél érkezett

Az ügyiratszám a kiküldött levél jobb felső sarkában található meg azonosító vagy MKK azonosító pontban. Kérjük, hogy a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, akár telefonon, akár e-mailben, akár levélben fordul hozzánk minden esetben hivatkozzon az ügyiratszámra.

Tájékoztatjuk, hogy válaszlevelünket csak abban az esetben van lehetőségünk az Ön által használt/megadott e-mail címre küldeni, ha annak nyilvántartásba vételéhez és felhasználásához a Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez nyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával ellátva írásban hozzájárult. Amennyiben Társaságunk részére Ön korábban nem adott hozzájáruló nyilatkozatot, úgy kérjük, a formanyomtatványt szíveskedjen a linkre kattintva letölteni és kitöltve elküldeni részünkre. Írásbeli hozzájárulás hiányában válaszlevelünket a törvényes határidőn belül, normál postai küldeményként küldjük meg az Ön részére.
Felhívjuk figyelmét, hogy nyilatkozatát telefonos ügyfélszolgálatunk rögzített vonalán is megteheti.

Amennyiben Társaságunk felszólító levelet küldött az Ön részére, kérjük, hogy rendezze tartozását. Egyéb esetben (részletfizetési kérelem, információ kérés, reklamáció) szíveskedjen a felszólító levélhez mellékelt Válasznyomtatványt kitöltve visszajuttatni részünkre, vagy a Követelésazonosító megadásával keresse ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken.
További információk itt.

Társaságunk önkéntes teljesítés hiányában a követelések behajtása érdekében jogi eljárást kezdeményez. A fizetési meghagyásos eljárás peren kívüli eljárás, melynek lefolytatása a közjegyzők hatáskörébe tartozik. A közjegyzők az ország egész területére illetékességgel rendelkeznek, így Ön bármely – az ország területén működő – közjegyzőtől kaphat kézhez fizetési meghagyást.

A fizetési meghagyásos eljárás folyamata rendkívül gyors. Elektronikus úton kerül megindításra, melyet az eljáró közjegyző három napon belül elbírál, majd ellentmondás hiányában – akár pár hét alatt – jogerős és végrehajtható záradékkal láthatja el, melynek birtokában – önként történő teljesítés elmaradása esetén – Társaságunk végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

Annak érdekében, hogy végrehajtási eljárást elkerülje, a fizetési meghagyás kézhezvételét követő 15 napon belül rendeznie kell tartozását.

Fizetési nehézsége esetén, indokolt esetben Társaságunk lehetőséget biztosít a tartozás részletekben történő megfizetésére, valamint méltányossági kérelem benyújtására. Kérjük, amennyiben fizetési szándéka van, mielőbb vegye fel a kapcsolatot társaságunkkal.

További információk itt.

Végrehajtással kapcsolatban információs anyagokat talál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján is, melyeket az alábbi címszavakra kattintva érhet el:

Fizetési meghagyás - KISOKOS

Általános kérdések

Amennyiben ügyében meghatalmazni kíván valakit, kérjük, hogy a Meghatalmazás nyomtatvány unkat maradéktalanul kitöltve szíveskedjen eljuttatni részünkre eredeti példányban.

A KHR-rel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal bármelyik pénzügyi szervezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz.
Az MKK Zrt. KHR-rel kapcsolatos információi: Itt találhatók.
A témával kapcsolatban további információkat olvashat az MNB honlapján is:
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer

A KHR egy pénzügyi vállalkozás által kezelt hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul a hitelt igénylők hitelképességének felméréséhez. A fenti célok megvalósítása érdekében a pénzügyi szervezetek adatokat küldenek a szerződés megkötése után a KHR-be, valamint az intézmények az Önnel való szerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből hitelképességének megállapításához. A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok tárolhatók (pl.: adós és adóstárs azonosító adatai, a szerződés adatai, a követelések és pénzforgalmi számlák adatait, stb.), és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Magyarországon jelenleg az MNB által folyamatosan felügyelt BISZ Zrt. rendelkezik a KHR működtetésére engedéllyel.
A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak.
Az MKK Zrt. KHR-rel kapcsolatos információi: Itt találhatók.