Fogyasztóvédelem

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja, hogy Ügyfelei számára teljeskörű tájékoztatást biztosítson a fogyasztóvédelem területén.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) értelmében fogyasztó alatt azt a természetes személyt kell érteni, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

Az MKK Zrt. figyelmet kíván fordítani arra, hogy részt vegyen a fogyasztók pénzügyi tudatosságának további fejlesztésében, annak érdekében, hogy a fogyasztók minél inkább széleskörű ismeretekkel rendelkezhessenek pénzügyi döntéseik meghozatala során.
A fent meghatározott célok elérése érdekében Társaságunk a következő információkat teszi közzé.

Szervezetek:
Pénzügyi Békéltető Testület
MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

MNB tájékoztatók a fizetéssel kapcsolatban:
Az MNB tájékoztatója a túlzott eladósodás kockázatairól
A fizetés elmaradásának következményei

KHR tájékoztatók:
MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ / Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről
Tájékoztató magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről

MNB Pénzügyi Navigátor füzetek:

MNB navigátor füzetek itt érhetőek el, melyek közül külön szeretnénk figyelmükbe ajánlani:
·        MNB – Pénzügyi panasz
·        MNB - Az eladósodás veszélyei
·        MNB - Lehetőségek fizetési nehézségek esetén
·        MNB - Pénzügyi Békéltető Testületről
·        MNB - Központi Hitelinformációs Rendszer
·        MNB - Magáncsőd

Pénzügyi Navigátor Alkalmazások (Kalkulátorok, Országos fiók- és ATM-kereső stb.):
Az MNB online alkalmazásai/kalkulátorai

Pénzügyi ismeretek:
Okosan a pénzzel