Részletfizetési Kérelem, Fizetés Könnyítés

Elsősorban a jogi eszközök alkalmazása előtt – de természetesen azt követően is –amennyiben az Ön együttműködő hozzáállása következtében lehetőségünk van rá, felmérjük teherviselő képességét, jövedelmi és vagyoni helyzetét a tartozás kiegyenlítésének mindkét fél általi megfelelő ütemezése érdekében.

Végrehajtás alatt álló ügyek esetében kérjük, hogy az eljáró végrehajtót szíveskedjen felkeresni kérelmével.

Részletfizetési kérelmét, vagy fizetési könnyítés iránti igényét Társaságunk felé szóban és írásban egyaránt előterjeszthet, azonban az indoklással és dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelemben foglaltak alapján több szempontból tudjuk mérlegelni a teljesítőképességét, így megalapozottabb döntést tudunk hozni a kérelem elbírálásakor. Az írásbeli kérelemhez a Nyilatkozat egyedi kérelemhez nyomtatványunkat szíveskedjen kitölteni, melyhez lehetőség szerint mellékelje a fizetőképességét alátámasztó dokumentumok másolatát is, továbbá a követelés nagyságát figyelembe véve a havonta vállalható részlet összegét is kérjük megadni.

Amennyiben a nyilatkozatot nem, vagy hiányosan küldi meg, illetve sikertelen Önnel a telefonos kapcsolatfelvétel, kizárólag a rendelkezésre álló információk alapján tudunk dönteni kérelméről, melyre vonatkozó megállapodást az elbírálást követő 8 napon, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül továbbítunk az Ön részére.

Részletfizetési, vagy fizetési könnyítésre vonatkozó kérelmével keresse ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken.