Bíróságon Kívüli Adósságrendezés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az Are tv. 4. § (6) bekezdése szerint a Főhitelezői feladatokra is kiterjedő meghatalmazással a számviteli jogszabályok szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő pénzügyi intézményt nem jelölt ki.

A természetes személyek adósságrendezési eljárása (továbbiakban: magáncsőd) egy új jogintézmény Magyarországon, amelynek célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő vagy túlzottan eladósodott magánszemélyek részére biztosítson lehetőséget a fizetőképességük helyreállítására.
Általános tájékoztató

Elérhetőségünket és nyitvatartási időnket, valamint postacímünket, ahová az MKK Zrt., mint Főhitelező részére a magáncsőd kérelem benyújtható:
Tájékoztató

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendjét ide kattintva érheti el.

A magáncsőd eljárást a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (továbbiakban: Are tv.) és annak végrehajtási rendeletei tartalmazzák.

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalóiról, ezen belül különösen a hitelezők bejelentésével összefüggő tudnivalókról:

Csődvédelmi Szolgálat – Tájékoztató a bíróságon kívüli adósságrendezésről

Kitölthető kérelem elérhetősége: az adósságrendezési eljárás iránti kérelem a www.magyarorszag.hu oldalon regisztrált, Ügyfélkapuval rendelkezők részére érhető el a Családi Csődvédelmi Szolgálat (http://www.csodvedelem.gov.hu )honlapján a "Nyomtatvány kitöltő" menüben.

A magáncsőd eljárással kapcsolatban bővebb információkat a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján érhet el, amely a következő:
http://www.csodvedelem.gov.hu/

Magáncsőd eljárás kizárólag a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a honlapján közzétett alábbi formanyomtatványok kitöltésével kezdeményezhető a Főhitelezőnél.

A formanyomtatványokat és a kitöltési útmutatót letöltheti a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról is az alábbi linkre kattintva:
http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásban a hitelezők bejelentkezésével összefüggő tudnivalók

Tájékoztatás az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás igényléséről

Kérelem és nyilatkozat az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás igénylése céljából

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során az MKK Zrt., mint Főhitelező tevékenységével kapcsolatos panaszok közlésének, kezelésének és azok elintézése dokumentálásának módjára az MKK Zrt. által alkalmazott általános panaszkezelési szabályok vonatkoznak, amelyeknek részletes szabályai az alábbi linken találhatók:

Panaszkezelés

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának a magáncsőd eljárással kapcsolatos tájékoztatóit az alábbi linkeken érheti el:

Magáncsődről tájékoztatás
MNB Pénzügyi Navigátor Füzet - Magáncsőd