Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk célja, hogy az Önnel való együttműködés hatékony és zökkenőmentes legyen. Éppen ezért az Önök észrevételei Társaságunk számára nagyon fontosak. Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önöket abban, hogy véleményüket, panaszukat egyszerűen és eredményesen juttathassák el azon fórumok részére, amelyek azok gyors megoldásához hozzájárulhatnak.

Hogyan tudja eljuttatni panaszát hozzánk?

Írásban:
Levelezési cím: MKK Zrt. 1393 Budapest, Pf.: 307.
E-mail elérhetőség: panasz@mkkzrt.hu
Fax elérhetőség: +36 1/233-6501

Az írásban történő bejelentéshez a szükséges adatok teljes körű megadása érdekében egy Panaszbejelentő Nyomtatványt dolgoztunk ki, melynek használata nem kötelező, azonban segítséget nyújt abban, hogy a panasz kivizsgáláshoz valamennyi releváns információ rendelkezésre álljon. A nyomtatvány a következő linkre kattintva letölthető:
Panaszbejelentő nyomtatvány
Vagy keresse fel honlapunkon az online panaszbejelentő nyomtatvány felületünket.


Szóban:
Telefonos panaszbejelentés: +36 1/346-3760

Telefonos ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-16.00
Kedd: 8.00-16.00
Szerda: 8.00-20.00
Csütörtök: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00


Személyes ügyfélszolgálaton történő panaszbejelentés:
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. I. épület 6. emelet [Madarász Irodapark]

Személyes ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 9.00-16.00
Kedd: 9.00-16.00
Szerda: 9.00-18.00
Csütörtök: 9.00-16.00
Péntek: 9.00-13.00


Termesztésesen panasz benyújtása esetén is lehetősége van arra, hogy meghatalmazott útján járjon el Társaságunk előtt. A képviseleti jogának, egyben a meghatalmazottak eljárásának megkönnyítése érdekében Társaságunk készített egy meghatalmazás mintát, mely a következő linkre kattintva érhető el:

Meghatalmazás minta

Amennyiben nem a Társaságunk által készített formanyomtatványt kívánja használni, úgy felhívjuk figyelmét, hogy az MKK Zrt. honlapján (https://www.mkkzrt.hu/lakossagi-koveteleskezeles/meghatalmazassal-torteno-eljaras) tájékoztatást nyújtunk arról, hogy mik a meghatalmazás elengedhetetlen formai és tartalmi követelményei.

 

Mi történik a panaszkivizsgálás során?

Társaságunk minden panaszbejelentést a lehető legnagyobb odafigyeléssel kezel, hiszen minden ügyfelünk bejelentése fontos számunkra. A panaszában foglaltakat Társaságunk teljes körűen kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről részletesen tájékoztatjuk Önt.

Ismerje meg részletesen Panaszkezelési Szabályzatunkból hogyan történik a panaszbejelentések kivizsgálása. A panaszkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információk továbbá a panaszkezelés menetéről szóló Tájékoztatóban is megtalálhatók.

 

A panasz elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

 Panasz elutasítása esetén eltérő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, attól függően, hogy milyen jellegű tartozása áll fenn az MKK Zrt.-vel szemben.

 

I. Pénzügyi szolgáltatási jogviszonyból eredő követelések (pl. banki hitel) esetén a panaszkezelés menete a következő természetes személyek (fogyasztók) tekintetében:

A fenti folyamatábra alapján panaszának elutasítását követően:

-  az MNB-ről szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál (MNB)
- a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos pénzügyi fogyasztói jogvita esetén Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a bírósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslat esetén a következő formanyomtatványok is használhatók a bejelentéshez:

A panaszkezelésre vonatkozóan további hasznos információk érhetők el az MNB Pénzügyi Navigátor füzetekben:

 

II. Diákhitelek

A Diákhitel Központ Zrt.-vel kötött hallgatói hitelszerződések alapján fennálló követelésekre vonatkozó panaszkezelési eljárásról a Panaszkezelési Tájékoztatóban olvashat.

  

III. Nem pénzügyi szolgáltatási jogviszonyból eredő követelések (pl. mobiltartozás)

 A fogyasztónak minősülő természetes személy panaszos:

  • a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos fogyasztói jogvita esetén
    • a Panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz;
    • a Panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez, továbbá
    • a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott hatáskör és illetékesség alapján bírósághoz fordulhat.
  • a panaszkezelési, illetve ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz fordulhat.

A békéltető testületek (BT) elérhetőségeiről az alábbi dokumentumban tájékozódhat:
Békéltető Testületek Elérhetőségei

Jogorvoslat esetén a következő formanyomtatványok is használhatók a bejelentéshez:

BT felé történő bejelentés:
Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására


Fővárosi és vármegyei kormányhivatal (fogyasztóvédelmi hatóság) felé történő bejelentés:
Kérelem fogyasztóvédelmi hatóság eljárásnak lefolytatására

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel: MKK Zrt.