Diákhitel

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet 19.§ (7) bekezdése alapján a naptári negyedév utolsó hónapjának első napjáig felmondott és meg nem fizetett követelését a soron következő naptári negyedév első munkanapján a Diákhitel Központ Zrt. köteles az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.-re engedményezni. Az engedményezett követelést az MKK Zrt. jogosult - az Avt. rendelkezései szerint - behajtásra átadni az állami adó- és vámhatóságnak.