Elszámolási És Forintosítási Információk


Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő:
Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz


A 2014. évi XL. törvény 16. § (4) bekezdése szerinti másolatra jogosult személy az elszámolás másolatának megküldése iránti kérelmét az alábbi nyomtatványon terjesztheti elő:
Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez


A nyomtatványok letölthetők honlapunkról, elérhetők Társaságunk ügyfélszolgálatán, valamint azt az elérhetőségeinken előterjesztett kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldjük az Ön részére.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a jogelőd bank vagy más pénzügyi intézmény az elszámolás feltételéül szabhatja, hogy a fogyasztó igazolást nyújtson be részére arról, hogy a követelést vele szemben más pénzügyi intézmény, követeléskezelő társaság érvényesíti, illetőleg a már megszűnt követelést 2009. július 26. napját követően követeléskezelő érvényesítette. Ezen igazolások megküldése iránti kérelmet ügyfelünk az alábbi nyomtatványon terjesztheti elő Társaságunk felé:
Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről
Követeléskezelő által kiadandó igazolás a követelés fogyasztóval szemben történt érvényesítéséről


Ügyfelünk az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetését az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával kérheti:
Nyilatkozat túlfizetés kifizetéséhez


Amennyiben Ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával javasoljuk bejelenteni:
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány


Amennyiben Ügyfelünk Társaságunk elszámolással kapcsolatos intézkedését, mulasztását vagy az elszámolás adatait, helyességét kifogásolja, erre vonatkozó panaszát az alábbi nyomtatvány társaságunkhoz történő benyújtásával jelentheti be:
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban.

A fenti nyomtatványok alkalmazása nem kötelező. Kérjük azonban tisztelt Ügyfelünket, hogy amennyiben nem a fenti nyomtatványokat alkalmazza, a beadványát írásban tegye meg, amelyben az Ön személyét és a követelés azonosítására alkalmas adatokat feltétlenül megadni szíveskedjen.


A fenti nyomtatványok az alábbi elérhetőségeken nyújthatók be:

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.
személyesen: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. sz. I. irodaház 6. emelet
telefon: +36-1/346-3760
fax: +36-1/233-6501
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mkkzrt.hu
postai cím: 1393 Budapest, Pf.: 307.
További kapcsolatfelvételi információk

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárással kapcsolatos formanyomtatvány minták az MNB honlapján az alábbi menüpontokban érhetőek el:

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésével kapcsolatban:
http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany